Pågående Prosjekter

Dr. Holmsvei, Oslo

Oppstart: April 2018
Prosjektet består av, forskaling, armering og støp av 3 bygg à 2 leiligheter i tre etasjer samt underjordisk parkeringsanlegg, heissjakter og innvendig trapper.

Blakstad sykehus

Oppstart: August 2017
Prosjektet består av forskaling, armering og støp av fundamenter, stabling av konstruksjonsblokker for moduler.

Samt forskaling, armering og støp av mellombygg.

Prins Oscars gate Drammen

Oppstart: Mai 2017
Prosjektet består av en trapp med tilhørende blomsterkasser, div støttemurer, samt et påbygg til eksisterende hus.
Rino Borgersen A/S står for betongarbeidene.

Hytteprosjekter

Rino Borgersen A/S har per i dag to hytteprosjekter gående, ett i Holmsbu der det skal opp en ny hytte. Der står Rino Borgersen A/S for alle betongarbeidene. Og et i Sandefjord, der skal det støpes ny terrasse.

Jutilfaret - Reistad

Oppstart: Januar 2017
Prosjektet er en enebolig med tilhørende garasje. Deler av boligen består av synlig betong.
Rino Borgersen A/S står for alle betongarbeidene, og ferdigstiller sin del av prosjektet i løpet av de førstesommermånedene 2017.

S. H. Lundhs vei - Oslo

Oppstart: April 2016
Prosjektet er en enhet med flere leiligheter, der noe av betongen skal være synlig. Prosjektet består av flere trapper, gangbaner og støttemurer utenom hus. Rino Borgersen A/S står for alle betongarbeidene.
Resterende arbeider utenom hus ferdigstilles våren 2017.
For flere bilder av prosjektet se referanser.

Bjørnsvikveien

Oppstart: August 2016
Prosjektet er en stor enebolig på Slependen.
Rino Borgersen A/S står for alle betongarbeidene.