Referanser

S. H. Lundhs vei - Oslo

Oppstart: April 2016
Prosjektet er en enhet med flere leiligheter, der noe av betongen skal være synlig. Prosjektet består av flere trapper, gangbaner og støttemurer utenom hus. Rino Borgersen A/S står for alle betongarbeidene.
Resterende arbeider utenom hus ferdigstilles våren 2017.

Franzefoss minerals, Avd Hole

Oppstart: Desember 2015
Oppdragsgiver: Nordic bulk A/S
Prosjektet bestod av forskaling, armering og støp av fundamenter til transportbånd, fundamenter til siloer, fundamenter til trapper, trafo hus og støttemurer.

Schiøtts vei - Oslo

Oppstart: September 2015
Prosjektet er en original enebolig med blant annet svømmebasseng og en spesiell "centerpice" i betong
Rino Borgersen A/S står for alle betongarbeidene.

Risengbakken - Lier

Oppstart: Juli 2015.
Oppdragsgiver: Fjeldheim & Knudsen A/S.
Prosjektet er en enebolig der Rino Borgersn A/S står for mesteparten av betongarbeidene.

Admiral Børressens vei. Bygdøy - Oslo

Oppstart: Februar 2015
Oppdragsgiver: Bagn og Krogh A/S
Prosjektet besto av en 2 etasjes enebolig med kjeller og svømmebasseng.
Rino Borgersen A/S har utført alle betongarbeidene.
Armering, forskaling og støp. Kjeller med basseng, vegger og dekke i etasjene over.

Austad

Oppstart: 2015 Varighet: ca 6 mnd

Prosjektet besto av et 2 etasjes leilighetsbygg med parkeringskjeller som plass støpes. Samt støttemurer og kjøre ramper.
Rino Borgersen A/S hadde forskaling, armering og støp av alle betong arbeidene på dette prosjektet.
Oppdragsgiver: Dammen Eiendom A/S

Rv. 150 Ulven - Sinsen

Forsvarsbygg

Oppstart: 2014
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av prøvemodell på ammunisjonslager med støttemurer. Selve ammunisjonslageret ble støpt med rød, grønn og blå betong.
Oppdraget ble utført på lageret til Rino Borgersen A/S, deretter flyttet til Rena.

Det Norske Veritas

Oppstart: 2014
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av fundamenter, støttemurer, landkar, halv-bru, bru, samt rampe.
Oppdragsgiver: AF- Gruppen.

Lilleakerveien 43 B & C

Oppstart: 2013
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av 1000 kvm med kjeller, samt 45 leiligheter.

Verdensparkern, Furuset

Oppstart: 2012
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av Støttemurer, vannrenner, trapper og vertikale skråmurer i parkområdet.

Morgedalsveien, Oslo

Oppstart: 2011. Varighet: 10 måneder.
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av parkeringskjeller, fundamenter, vegger og dekker. Trapper inn- og utvendig samt støttemurer.

Strandveien, Asker

Oppstart: 2010. Varighet: 17 måneder.
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av 4 etasjes bygg. Fundamenter, gulv, vegger og dekker.

Blindern, Institutt for Informatikk (uteområde)

Oppstart: 2009. Varighet: 20 måneder.
Prosjektet bestod av: Forskaling, armering og støp av støttemurer, trapper og utvending gangbaner. Samt kulverter til kunstig foss.